Signalno - sigurnosni uređaji za željezničku infrastrukturu

Signalno - sigurnosni uređaji za infrastrukturu osnova su sigurnog, brzog i jednostavnog provođenja željezničkog prometa. Altpro linija signalno - sigurnosnih proizvoda temelji se na induktivnoj tehnologiji detekcije vlaka putem senzora željezničkih kotača. Senzori služe kao ulazna točka uređaja koji pokrivaju široki spektar mogućih aplikacija, od detekcije vlaka, osiguravanja odsjeka i brojanja osovina do cjelovitog osiguranja željezničko - cestovnih prijelaza sa kontrolnim signalima, cestovnim signalima, (polu)branicima i daljinskom kontrolom.

Svi uređaji certificirani su za sigurnosnu razinu (SIL) 4 u neovisnom procjeniteljskom tijelu tip A (prema normi EN 17020), te testirani na EMC i najstrože okolišne uvjete u akreditiranim laboratorijima.

Provjerite više informacija o pojedinim proizvodima:

Sigurnosni uređaji za željeznička vozila

Sigurnosni sustavi za vozila služe za dodatnu razinu zaštite putnika i tereta u željezničkom vozilu, kao i ostalih sudionika u prometu. Sigurnosni sustavi za vozila razvijeni su na principu provjere reakcije vozača te poduzimanja automatskih radnji ukoliko reakcija izostane. Autostop sustav, baziran na INDUSI tehnologiji, upozorava vozača ili automatski koči vozilo ovisno o podacima o brzini vozila prikupljenima prilikom prolaska kroz signale na željezničkoj pruzi.

Sustav budnosti provjerava svjesnost vozača putem konstantnih periodičkih radnji koje vozač mora izvršavati, te ukoliko iste izostanu, upozorava vozača i u konačnici automatski koči vozilo.

Provjerite više informacija o pojedinim proizvodima: