UTR245 - Tračnički kontakt

Tračnički kontakt UTR245 / ITR245 idealna je zamjena za

Jedan senzor ZK24-2 zbog svoje dvostruke strukture detekcije kotača zamjenjuje dva jednostruka tračnička kontakta.

Provjerite detaljnije o proizvodu:

  • Tračnički kontakt UTR245 / ITR245 zasniva se na detekciji kotača vlaka pomoću dvostrukog senzora željezničkog kotača ZK24-2, prijenosu impulsa kotača preko prijenosnog voda, te prilagođenju na izlaz u vidu kontakata sigurnosnih releja ili optocouplera u prilagodnom sklopu UTR245 / ITR245, uz module zaštite od grmljavine: vanjske ZGK i unutarnje ZUT.
  • Prilagodni modul UTR245 / ITR 245 sa izlaznim kontaktima svojih sigurnosnih releja omogućuje spajanje sa starijim tipovima putnih prijelaza te drugih signalno-sigurnosnih uređaja.
  • Tračnički kontakt UTR245 za uključenje cestovnog prijelaza ima izlaze u vidu kontakata sigurnosnih releja koji su privučeni u osnovnom stanju (bez prisustva vlaka); tračnički kontakt ITR245 za isključenje cestovnog prijelaza ima izlaze u vidu kontakata sigurnosnih releja koji su otpušteni u osnovnom stanju (bez prisustva vlaka)
  • Koristi se također za najavu nailaska vlaka u stanici te detekciju vlaka za daljnju obradu (RFID skeniranje, iniciranje foto ili video snimanja itd.).
  • Sigurnosni releji u modulu UTR245 / ITR245 imaju podešeno vremensko zadržavanje 5 sekundi nakon prolaza svake osovine (drukčija vrijednost zadržavanja na zahtjev).
  • Prilagodni modul UTR245 / ITR 245 ima također i brze optocouplerske izlaze impulsa prolaska svake osovine za obje senzorske glave senzora kotača ZK24-2 za spajanje sa novijim tipovima putnih prijelaza i signalno-sigurnosnih uređaja kojima omogućuje brojanje osovina, prepoznavanje smjera kretanja vlaka, brzine vlaka itd.
  • Zaštita od prenapona grmljavine, imunost na utjecaj povratnih struja vuče.