RLC23 - Centralni uređaj

Sustav za osiguranje željezničko cestovnih prijelaza RLC23 modularno je rješenje za sve vrste željezničko cestovnih prijelaza.

Kroz jedinstvenu PC aplikaciju moguće je konfigurirati različite zahtjeve vezane uz rad sustava i upravljanje vanjskim elementima zaštite ŽCP-ova.

 • Modularan sustav baziran na vlastitoj mikroprocesorskoj platformi APIS-RLC, sastoji se od dva neovisna podsustava A i B.
 • Konfigurabilna i podesiva sigurnosna struktura svakog podsustava:
  2-od-2.
 • Osnovna konfiguracija sustava sadrži tri brojačka odsjeka za aktivaciju / deaktivaciju ŽCP-a i za detekciju vlaka u području željezničko cestovnog prijelaza - moguće koristiti više odsjeka.
 • Jedan sustav upravlja sa do 8 cestovnih signala (svjetlo+zvuk); 2 para branika ili polubranika u vremenski neovisnom radu; do 8 kontrolnih signala za strojovođu.
 • Lampe za cestovne signale mogu biti izvedene kao LED lanterne ili kao žarulje s dvije žarne niti.
 • Daljinska kontrola u najbližoj stanici čini sastavni dio RLC23; ona s glavnom platformom na pružnom prijelazu komunicira preko žične DSL veze (1 ili 2 parice) ili optičkog kabela.
 • Moguće spojiti do 4 uređaja RLC23 s daljinskom kontrolom u jedinstvenu komunikacijsku mrežu.
 • Sučelje s bilo kakvim tipom staničnog SS uređaja (relejnog ili mikroprocesorskog) je osigurano već u stanici na jedinici daljinske kontrole.
 • Mogućnost povezivanja sa sustavom automatskog pružnog bloka (relejnim ili mikroprocesorskim) preko žične DSL veze (1 ili 2 parice), optičkog kabela na opremu kućice.
 • PC aplikacija za konfiguraciju rada sustava.
 • Struja svakog svjetlosnog signala praćena je na analognom ulazu; dopuštene vrijednosti struje kao i vrijeme spuštanja / podizanja branika moguće je konfigurirati pomoću PC aplikacije zajedno s ostalim parametrima.
 • Prema zahtjevu isporučuje se dodatna LED signalizacija za cestu, video nadzor, uređaj za detekciju zaostalog objekta i ostali dopunski uređaji.
 • Svaki podsustav zasebno upravlja pojedinom lanternom ili žaruljom signala.
 • Moguće je isporučiti kompletan sustav koji čine ALTPRO cestovni i kontrolni signali te branici. Uređaj može samostalno upravljati signalima i branicima drugih proizvođača.
 • Kompletna usluga sadrži izradu projekta, ugradnju, puštanje u rad te školovanje korisnika.
 • Zamjena pojedinih modula vrši se bez potrebe za gašenjem sustava (hot-swap) te bez ugrožavanja sigurnosti.
 • Mogućnost daljinskog pristupa dijagnostici te javljanje putem SMS-a ili e-pošte za smetnje ili kvarove. Pomoću oznaka grešaka prikazanih na ekranu moguće je točno dijagnosticirati kvar.
 • Sustav je dizajniran i certificiran prema zahtjevima normi EN 50126, EN 50128 i EN 50129 za najvišu razinu sigurnosti, SIL4 kao i EN 50125-3 za vanjske uvjete te EN 50121 -4 za EMC. TUV Rheinland izvršio je sigurnosnu provjeru te izdao certifikat.