KS11 - Kontrolni LED signal

Pružni svjetlosni signal sastoji se od

Provjerite detaljnije

  • Električno kompatibilan sa klasičnom žaruljom (uzevši u obzir glavne tehničke parametre).
  • Omogućeno integriranje sa autostop funkcijom preko INDUSI ormarića i spajanjem sa pružnom balizom.
  • Neovisan nadzor pada napona i struje na svakoj LED diodi pojedinačno.
  • Isključenje svjetlosnog signala preko FET-ova u slučaju otkazivanja 2 ili više LED dioda.
  • Bljeskajući / mirni način rada.
  • Produženi vijek trajanja, prema tome i smanjeni troškovi održavanja
  • Nazivni napon od 36 - 40 VDC.