BO23 - Brojač osovina

Brojač osovina BO23 upotrebljava se za

 • kontrolu slobode ili
 • zauzetosti željezničkih odsjeka

u kolodvorima, na željezničko cestovnim prijelazima, kao i na odsjecima otvorene pruge.

 
 • Cjeloviti sustav brojača osovina sastoji se od centralnog unutarnjeg uređaja BO23 UNUR, vanjske jedinice VUR i senzora za detekciju željezničkih kotača s dvostrukom strukturom ZK24-2.
 • Jedan unutarnji uređaj (19" x 3U) obrađuje do 8 brojačkih točaka konfiguriranih za 1 do 6 odsjeka (izbor od 9 unaprijed definiranih konfiguracija).
 • Procesorski modul sa sigurnosnom strukturom 2 od 3.
 • Uređaj se može koristiti u željezničkim, tramvajskim i metro sustavima.
 • Kontrola zauzetosti staničnih odsjeka te međukolodvorskih i APB odsjeka na otvorenoj pruzi.
 • Detekcijska jedinica pri modernizaciji postojećih ili ugradnji novih uređaja za osiguranje željezničko cestovnih prijelaza.
 • Mogućnost spajanja na relejne i elektroničke stanične SS-uređaje i uređaje osiguranja ŽCP-a.
 • Brojanje osovina pri brzinama vlaka do 350 km/h.
 • Detekcija smjera i brzine vlaka te razlučivanje smetnji od signala prolaza osovine.
 • Memoriranje prolaska posljednjih 10 000 vlakova preko svake brojačke točke uključujući točan datum i vrijeme, broj osovina, smjer, greške, itd.; neizbrisivo nestankom napajanja.
 • Izlazne informacije putem sigurnosnih releja - zauzetost i sloboda odsjeka, smetnja, kvar.
 • "Fail safe" komunikacija sukladno EN 50159-1, uključujući sve postojeće komunikacijske medije, transmisijske te mrežne sustave ili u svrhu kontrole zauzetosti dugačkog odsjeka međukolodvorske ovisnosti.
 • Mogućnost lokalne ili daljinske (modem) PC dijagnostike te razrješenja.
 • Sustav je dizajniran i certificiran prema zahtjevima normi EN 50126, EN 50128 i EN 50129 za najvišu razinu sigurnosti SIL4, kao i EN 50125-3 za vanjske uvjete te EN 50121-4 za EMC. TUV Rheinland izvršio je sigurnosnu provjeru te izdao certifikat.